Download Application

Green Card Application แอปเดียวเขียวทั่วไทย


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน “แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)” เพื่อนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลค้นหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นเครื่องมือผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ร้านค้า และโรงแรมมีการดำเนินการและพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในธีม 24 hours Eco Life และสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมายจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรม ที่เข้าร่วมรายการ

นอกจากนี้ แอปเดียวเขียวทั่วไทยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถสะสมคะแนน ได้จากการไม่รับถุงพลาสติก หรือการนำแก้วส่วนตัวไปซื้อเครื่องดื่ม โดยการอัพโหลดใบเสร็จที่มีระบุว่าไม่รับถุงพลาสติก ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อใบเสร็จ หรือนำแก้วส่วนตัวในการซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อแก้ว เช่นกัน

 

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ App Store หรือ Google Play โดยค้นหาคำว่า “green card”
2. ลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยกดปุ่ม “สมัครเข้าใช้ระบบ” หรือ “เข้าสู่ระบบด้วย facebook”

3. ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสะดวกซื้อ ได้ทั่วประเทศ (ค้นหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เมนู “คะแนนสินค้า”)

4. นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการโรงแรม ถ่ายรูป และอัพโหลดในเมนูเพิ่มคะแนน จากนั้นรอรับคะแนน ภายใน 24 ชั่วโมง

5. แลกใช้คะแนน

  • แลกรับสิทธิประโยชน์ จากผู้สนับสนุน สามารถติดตามได้ที่เมนู “โปรโมชั่น”
  • จับฉลากลุ้นโชค Lucky Draw ทุกเดือน ใช้ 20 คะแนน ต่อ 1 สิทธิลุ้นโชค ติดตามได้ที่เมนู “ลุ้นโชค”

 

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Androind และ IOS 11.0 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณธาราธร เบอร์ 02-345-1273

https://www.facebook.com/ThaiEcoProducts/

E-mail: greencardth2018@gmail.com

 

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
14

Online
0

Total
205,235